• p.
    p.

Щиты герметичные

Артикул: 145431
EKF

Монтажная панель для 100.65.27 "Грани...

3 011.20

Артикул: 145379

Монтажная панель для 120.65.27 "Грани...

4 705

Артикул: ЩРНМ-1 IP54
EKF

Щит ЩРНМ-1 (400х300х220) IP54

4 219.40

Артикул: 113133
EKF

Щит ЩУ-1/1-0 (250х300х100) IP54 EKF P...

1 942.90

Артикул: 138629
EKF

Щит ЩУ-1/1-0 (395х310х165) IP54 (ЩРУН-1...

3 348.70

Артикул: ЩУ-1 IP 54
EKF

Щит ЩУ-1/1-0 (310х300х150) IP54 EKF PRO...

2 363.30

Артикул: ЩУ-1/2 2дв
EKF

Щит ЩУ-1/1-1 (310х300х160) двухдверный. ...

2 717.30

Артикул: ЩУ- 2 IP54
EKF

Щит ЩУ-1/2-0 (ЩУ-2) (310х420х150) IP54

3 075

Артикул: ЩУ-3 IP54
EKF

Щит ЩУ-3 (505х300х190) IP54 ЭКФ

2 501.30

Артикул: 138426
EKF

Щит ЩУ-3/1-0 (395х310х150) IP54

3 229.80

Артикул: 140367
EKF

Щит ЩУ-3/1-0 (540х310х165) IP54 (ЩУРН-...

3 898

Артикул: ЩУ-3/2 IP54
EKF

Щит ЩУ-3/2 2-х дверный ((505х300х190) ...

2 637.20

Артикул: 144692
EKF

Щит ЩУРн-3/12 два отсека (БУР) (540х300х1...

3 785.30

Артикул: ЩРН-12 IP54
EKF

Щит ЩРН-12 (265х310х120) IP54

2 649.70

Артикул: ЩРН-24 IP54
EKF

Щит ЩРН-24 (395х310х120) IP54

2 812.60

Артикул: 144433
TDM

Щит ЩРН-24 (395х330х120) IP66 ТDM

2 018

Артикул: ЩРН-36 IP54
EKF

Щит ЩРН-36 (520х310х120) IP54

4 704.30

Артикул: ЩРН-48 IP54
EKF

Щит ЩРН-48 (620х310х120) IP54

4 800

Артикул: 117876
EKF

Щит ЩРН-72 (540х600х120) IP54

под заказ

Артикул: ЩРНМ-2 IP54
EKF

Щит ЩРНМ-2 (500х400х220) IP54

5 362.90

Артикул: ЩРНМ-3 IP54
EKF

Щит ЩРНМ-3 (650х500х220) IP54

6 569.80

Артикул: ЩРНМ-4 IP54
EKF

Щит ЩРНМ-4 (800х600х250) IP54

9 909.60

Артикул: ЩРНМ-5 IP54
EKF

Щит ЩРНМ-5 (1000х650х300) IP54

12 221.20

Артикул: ЩРНМ-6 IP54
EKF

Щит ЩРНМ-6 (1200х750х300) IP54

17 182.90